Thư giãn

Salon tinh tế "Ambra"

Chúng tôi cung cấp thư giãn tổng thể của toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân.

Giờ hoạt động 16:00 ~ 24:00 (Tiếp nhận / 23:30)

* Đặt trước là cần thiết cho mát xa.

Menu tinh th?n

Thân hình

<30 phút> ?i?u tr? N?a c? th? | ¥ 4320

C?, l?ng vai, l?ng l?ng (sau l?ng)

<60 phút> ?i?u tr? toàn thân - Ng?n | ¥ 8640

C?, vai ~ l?ng, l?ng th?p, chân (c? hai bên) ?i?u tr?

<90 phút> ?i?u tr? toàn b? c? th? | ¥ 12960

C?, vai, decolletage, cánh tay, l?ng, l?ng, tay, chân (c? hai bên) ?i?u tr?

Relaxation 

<40 mins> Otegaru Course (Light)           ¥4950

<60 mins> Basic Course                             ¥7150

<90 mins> Full Course                                ¥10450
*Courses above are extendable (¥1100/10mins)
*All treatment will be done by hands only. This is not medical treatment. 
*Price above include taxes.