B? b?i trong nhà "Dolphine"

Bể bơi trong nhà 20 m dành cho người lớn, bể bơi dành cho trẻ em (70cm trong khu phố), bể sục có trên 2F.

Giờ hoạt động 14:00 ~ 21:00 (Tiếp nhận / 20:00)

Giờ hoạt động (Từ ngày 01 tháng 12) 15: 00 ~ 20:00 (Tiếp nhận / 19:30)

* Hãy mang theo bộ áo tắm của bạn.

* Hãy tránh trẻ em vào hồ bơi mà không có sự quan sát của phụ huynh vì chúng ta không chỉ định bất kỳ nhân viên nào tại hồ bơi.