B?n t?m ngoài tr?i

Suối nước nóng ngoài trời

Thời gian tắm 4:00 ~ 10:00, 13:30 ~ 2:30

Giờ xông hơi 7:00 ~ 10:00, 13:30 ~ 23:00

Suối nước nóng ngoài trời

B? s?c

Xông h?i

Dầu gội đầu, Súp cơ thể được cung cấp.