• _DSC2909-2.jpg
  • 星の湯内湯①.jpg
  • 月の湯脱衣所②-2.jpg

B?n t?m ngoài tr?i

Bathing Time      4:00 ~ 10:00, 13:30~ 2:30
  
Sauna Time         6:00 ~ 10:00, 13:30 ~ 23:00
Suối nước nóng ngoài trời
Indoor bath
B? s?c

Xông h?i

Dầu gội đầu, Súp cơ thể được cung cấp.