Sân chơi trẻ em trong nhà

Sân chơi trẻ em trong nhà có mặt trên tầng trệt.

Giờ hoạt động 7:00 ~ 24:00

Bể trong nhà "Dolphin"

Bể bơi trong nhà dài 20 m dành cho người lớn, hồ bơi dành cho trẻ em (70cm trong khu phố), bể sục có trong 2F.

Giờ hoạt động 14:00 ~ 21:00 (Tiếp nhận / 20:00)

* Hãy mang theo bộ áo tắm của bạn.

* Hãy tránh trẻ em vào hồ bơi mà không có sự quan sát của phụ huynh vì chúng ta không chỉ định bất kỳ nhân viên nào tại hồ bơi.

Trò ch?i Góc

Arcade trò ch?i có s?n cho khách gia ?ình trên 1F.

Góc dành cho tr? em và không gian bóng bàn c?ng có s?n trong cùng m?t khu v?c.