Ti?c

"Genseirin"

Phòng tiệc lớn nhất có thể chứa tối đa 350 người.

Có thể thiết lập giai đoạn hoặc phòng có thể được chia thành hai phòng tiệc nhỏ hơn.

"Phòng tiệc khác"

Có 9 phòng tiệc khác nhau để đáp ứng nhu cầu khác nhau, từ nhóm nhỏ đến nhóm công ty lớn.

Chúng tôi cung cấp hương vị theo mùa địa phương cho khách hàng của chúng tôi.

Hãy hỏi chi tiết.