Ăn uống

  • 【レストラン】ステラモンテ店内(1).jpg
  • 【登別】2020春ビュッフェ集合.jpg
  • 2019.9-11しらかば膳.jpg
  • 【宴会場】浦島.jpg

Chúng tôi cung c?p phong cách ?n u?ng khác nhau

Not only Hokkaido's local finest ingredients, we gather carefully selected ingredients from other regions of Japan. 
Guests can enjoy Japanese food with Japanese hospitality. 
Depending on plan or budget, we provide 3 options for dining.

Không chỉ các thành phần tốt nhất của địa phương Hokkaido, chúng tôi thu thập các thành phần được lựa chọn cẩn thận từ các vùng khác của Nhật Bản.

Khách có thể thưởng thức các món ăn Nhật Bản với sự hiếu khách của Nhật Bản.

Tùy theo k? ho?ch ho?c ngân sách, chúng tôi cung c?p 3 l?a ch?n ?n u?ng.