งานเลี้ยง

"Genseirin"

ห้องจัดเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดสามารถรองรับได้ 350 ท่าน

เป็นไปได้ที่จะติดตั้งเวทีหรือห้องพักสามารถแบ่งออกเป็นสองห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก

"ห้องจัดเลี้ยงอื่น ๆ "

มีห้องจัดเลี้ยงที่แตกต่างกัน 9 ห้องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากกลุ่มเอกชนขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่

เราให้บริการอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่นแก่แขกของเรา

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม