Bankett

"Genseirin"

Största bankettrummet kan uppta maximam 350 personer.

Det är möjligt att installera scenen eller rummet kan delas in i två mindre bankettrum.

"Övriga bankettrum"

9 olika bankettrum är tillgängliga för att möta olika krav, från liten privatgrupp till stor företagsgrupp.

Vi erbjuder lokala säsonger till våra gäster.

Vänligen fråga för detaljerna.